top of page

ΨΥΧΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

csm_Fotolia_50962305_S_0877e25296.jpg

Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι το γαστρεντερικό σύστημα είναι ο καθρέφτης του εγκεφάλου ή, αντιστρόφως, ο εγκέφαλος αντικατοπτρίζει σε κάποιες βασικές λειτουργίες του την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το γαστρεντερικό σύστημα. Η σχεδόν συμμετρική αυτή συσχέτιση επιβεβαιώνεται από την παραγωγή σημαντικών νευροδιαβιβαστών στο έντερο, όπως είναι η σεροτονίνη, που φαίνεται να ρυθμίζουν τη διάθεσή μας και την αυτοεκτίμησή μας από ένα όργανο που φαινομενικά δεν έχει καμία σχέση με τις ανώτερες λειτουργίες του νευρικού συστήματος. Ωστόσο, σήμερα τα επιστημονικά πορίσματα δείχνουν ότι το γαστρεντερικό σύστημα όχι μόνο έχει σχέση με τον εγκέφαλο και την ψυχολογία του ανθρώπου αλλά η κατάσταση του μικροβιώματος (της βακτηριδιακής χλωρίδας που το εποικίζει) αποτελεί μια ακριβής ένδειξη του είδους σκεπτομορφών που εποικίζουν τη νόηση. Αν, για παράδειγμα, η εντερική χλωρίδα έχει διαταραχθεί από εισβολές επιβλαβών βακτηρίων, μυκήτων και των τοξικών τους παραπροϊόντων λόγω κακής διατροφής εις βάρος των πληθυσμών επωφελών βακτηρίων, τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι μια ανάλογη συνθήκη θα ισχύει στο ψυχονοητικό και ψυχοσυναισθηματικό τοπίο –τοξικές εμμονές, αρνητική σκέψη, απαισιοδοξία, κατάθλιψη, τάση προς την αυτοκαταστροφή. Μάλιστα, νέες έρευνες διερευνούν το κατά πόσο σύνδρομα όπως ο αυτισμός, κάποιες νευρο-εκφυλιστικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις έχουν σχέση με την αναλογία μεταξύ επωφελών και επιβλαβών μικρο-οργανισμών της εντερικής χλωρίδας. Οι αναφορές δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει μια άμεση συσχέτιση.

   Εφόσον τα δυο λαβυρινθώδη στη μορφή τους όργανα, ο εγκέφαλος και το γαστρεντερικό σύστημα αποτελούν αμοιβαία αντανάκλαση (όπως πάνω, έτσι και κάτω) είναι απολύτως λογικό το πρόγραμμα ψυχοσυναισθηματικής ανάπλασης, που εφαρμόζεται στο Homo Luminous, να κινείται επί του νευρο-γαστρεντερικού άξονα, εστιάζοντας τη διεργασία της συναισθηματικής ομοιόστασης με έναν βασικό τρόπο στη διάγνωση και αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας.

   Με τη χρήση του υπερσύγχρονου εξοπλισμού βιοπληροφορικού ελέγχου, έχουμε τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουμε το έντερο ως προς την ποικιλία παράσιτων μικρο-οργανισμών που το εποικίζουν και να καταρτίσουμε μια νέα ρουτίνα διατροφής, συμπληρωμάτων και ομοιοπαθητικών/ενεργειακών σκευασμάτων που θα επαναφέρει την κρίσιμη ισορροπία. Ως αποτέλεσμα, η αντίσταση των ψυχοσυναισθηματικών μιασμάτων υποχωρεί και το πεδίο της ψυχοθεραπείας γίνεται πιο προσοδοφόρο.

   Ο ψυχο-οργανισμός ως ένα πολυσύνθετο, πολύπλοκο, πολυδιάστατο όργανο απαιτεί μια ολιστική επιθεώρηση και στρατηγική αποκατάστασης. Μόνο τότε αντιμετωπίζονται ριζικά και αιτιωδώς τα συμπτώματα που προσβάλλουν την φυσική αίσθηση ευεξίας. Μικροβιακή χαρτογράφηση της εντερικής χλωρίδας σημαίνει χαρτογράφηση του είδους σκεπτομορφών που εποικίζουν το ψυχονοητικό και ψυχοσυναισθηματικό πεδίο. Επαναφορά της τάξης σε αμφότερα τα άκρα του νευρο-γαστρεντερικού άξονα σημαίνει συνεκτική αντιμετώπιση της σύνολης ψυχοσωματικής διαταραχής κατά τρόπο αποφασιστικό για την στροφή προς την ακτινοβολούσα ακεραιότητα της υγείας.

   Στο πρόγραμμα Ψυχοσυναισθηματικής Ανάπλασης και Νευρο-Γαστρεντερικού Κατόπτρου αναζητούμε με βιοπληροφοριακή ανάλυση όλους τους συναισθηματικούς παράγοντες πίεσης (emotional stressors) σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των παρασιτικών στιγμάτων του εντέρου. Έτσι, διενεργείται μια καθολική διεργασία αποκατάστασης, συντάσσοντας παθήσεις όπως τις εντερικές φλεγμονές, τις βακτηριώσεις ή το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου με τη δυσαναλογία σεροτονίνης-ντοπαμίνης, την κατάθλιψη, το άγχος.

 

Η βιοπληροφοριακή διάγνωση προστίθεται στην ψυχο-αναλυτική συνέντευξη με τη χρήση των ακόλουθων κρίσιμων διερευνητικών παραμέτρων: ανάλυση συναισθηματικών πιέσεων, προφίλ νευροδιαβιβαστών, πάνελ φλεγμονών, χαρτογράφηση γαστροεντερικής χλωρίδας, και διατροφικές ελλείψεις.

bottom of page