Στις συνεδρίες νευρο-αναδραστικού συντονισμού θα εκπαιδευτείς για να πλοηγείσαι στον εσωτερικό σου κόσμο με έναν καλύτερο έλεγχο των διανοητικων αντανακλαστικών  ώστε η διαδικασία να γίν ει τόσο ευχάριστη όσο ένα εποικοδομητικό ηλεκτρονικό παιχνίδι…

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΧΝΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ;

Ο διαλογισμός είναι το θεμέλιο για την κατάρτιση μιας σφριγηλής διάνοιας. Όμως, τα συστήματα νευρο-αναδραστικότητας που διαθέτουμε προσφέρουν κι άλλες δυνατότητες: με τη χρήση ειδικών λογισμικών αναπτύσσουμε τη μνήμη, την αυτόματη ικανότητα αντιμετώπισης του άγχους, την ικανότητα ενόρασης, και τις γενικότερες γνωσιακές επιδόσεις. Με την αισθητηριακή απομόνωση που δημιουργεί η χρήση ειδικής ψυχο-ακουστικής μουσικής και νευρολογικά αποτελεσματικών ειδικών οπτικών εφέ, σας δίνουμε τη δυνατότητα ενός θαυμάσιου εσωτερικού ταξιδιού, που ενεργεί καταλυτικά για την ψυχολογική ανανέωση.

Διαθέτουμε μια πλειάδα λογισμικών που παρέχουν δυνατότητες σε ένα φάσμα που ξεκινάει από τις αγχολυτικές υπηρεσίες και φτάνει μέχρι και την πνευματική ενόραση…

©2018   HOMO LUMINOUS