Αναζήτηση

ONLINE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Παρουσίαση στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο Σαρωνικού για τον συνδυασμό Ψυχοθεραπείας με Βιοσυντονισμό και τις τρεις αφετηρίες της ψυχοσωματικής εξυγίανσης.