ΚΒΑΝΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Απόσπασμα:

"...Η Κβαντική Ψυχοθεραπεία είναι μια διεργασία αυτοπραγμάτωσης και η αυτοπραγμάτωση έχει κλίμακες εσωτερίκευσης που αναπροσαρμόζουν ριζοσπαστικά το άτομο και την πραγματικότητα που το περιβάλλει. Η Κβαντική Φυσική μας δείχνει ότι η φύση της πραγματικότητας είναι πολύ διαφορετική στον μικρόκοσμο των υποατομικών σωματιδίων απ’ ότι είναι στον κόσμο των αισθητηριακών δεδομένων. Η ψυχοθεραπεία αυτή λοιπόν δανείζεται τη μεταφορά του «κβαντικού» για να δείξει ότι η εσωτερίκευση του ατόμου είναι μια διεργασία που μεταμορφώνει ριζοσπαστικά τα δεδομένα δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία που πολλές φορές πλησιάζει το θαυμαστό – όπως ακριβώς παράξενη είναι η πραγματικότητα στα υποατομικά σωματίδια. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος που αποκαλώ «κβαντική» την ψυχοθεραπεία αυτήν είναι επειδή στην ψυχή μας ισχύει ακριβώς το ίδιο με αυτό που συμπεραίνει η σύγχρονη φυσική για την ύλη: δηλαδή, ότι όλα τα αντικείμενα στην ουσία τους είναι κενά, ότι όλη η ύλη είναι πτυχώσεις του κενού. Και στο νου μας ισχύει το ίδιο: όλες οι σκεπτομορφές και τα συναισθήματα που μας βασανίζουν ουσιωδώς δεν είναι παρά πτυχώσεις του τίποτε, όπως διδάσκει αρχαιόθεν και η φιλοσοφία του Βουδισμού – κι άρα, τι ανακούφιση!

Ποιος είναι ο βαθύτερος πυρήνας της ψυχής μας και ποιες οι δυνατότητές του;

Σύμφωνα με τις ανατολική φιλοσοφία αλλά και την αρχαιοελληνική, ο βαθύτερος πυρήνας του εαυτού συνίσταται από το Είναι, δηλαδή την απόλυτη κενότητα που εμφιλοχωρεί μόνο την σκέτη συνειδητότητα. Από εκεί εκπηγάζει η ευδαιμονία στην πληρότητά της, όταν δεν έχουμε καθόλου έγνοιες και είμαστε πλήρεις στην αυτάρκεια της ύπαρξής ως έχει. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και δεν είναι καθόλου εύκολη διότι μεσολαβούν όλα εκείνα τα συμπλέγματα και οι ασφυκτικές σκεπτομορφές που μας συμπιέζουν σε αρνητικά συναισθήματα και στην απελπισία. Ο δρόμος προς την ψυχολογική αποκατάσταση περνάει μέσα από το σταδιακό ξερίζωμα όλων αυτών των εμποδίων ώστε λίγο-το-λίγο να επέλθει η φανέρωση της αίθριας κενότητας του αληθινού εαυτού. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το συμμάζεμα ξεκινάει πρώτα με τα οργανικά προβλήματα, την αποτοξίνωση, την εξισορρόπηση των οργάνων του σώματος και των νευροχημικών δεικτών ώστε να είναι πιο εύκολο για την βούληση να επέλθει η πλήρης οντολογική αποκατάσταση. Αυτό το αναλαμβάνει ο βιοσυντονισμός.

Και που οδηγεί τελικά αυτή η ριζική βελτίωση του ατόμου; Θα το πω με μια φράση: στην πλήρη εναρμόνιση των περιβαλλοντικών συγκυριών με το θέλημά του…"

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η διαδικασία της Κβαντικής Ψυχοθεραπείας εφαρμόζεται και σε ομαδικές συνεδρίες. 

ΤΗΛΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Υπάρχει και η  δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεδριών μέσω Skype

©2018   HOMO LUMINOUS