ΤΑΝΤΡΑ ΓΙΟΓΚΑ

Συνεδρίες Private-Training και για μικρές ομάδες

Η Τάντρα Γιόγκα είναι μια απολύτως πνευματική μεθοδολογία ανέλκυσης της σπονδυλικής ενέργειας (Κουνταλίνι/Έρως) μέσα από μια σειρά στάσεων (άσανας) και αναπνοών (πραναγιάμα) των οποίων στόχος δεν είναι τόσο η σωματική υγεία (αυτή δεν είναι παρά συνακόλουθο) όσο η διαδοχική ενεργοποίηση των ψυχικών κέντρων (τσάκρας). Η όλη διεργασία ξεκινάει από το κατώτερο ψυχικό κέντρο του κόκκυγα και καταλήγει στην κορυφή της κεφαλής, αντλώντας τη λιβιδινική ενέργεια μεθοδικά και αποτελεσματικά προς τα ανώτερα ψυχικά κέντρα όπου λαμβάνει μέρος η μετουσίωσή της. Για να γίνει αυτό με την αμεσότητα που η ταντρική πρακτική προτείνει, χρειάζεται να μπούμε σε μια διαφορετική λογική από αυτήν που δυστυχώς κυριαρχεί στην δυτική παραφθορά της Γιόγκα. Η κάθε στάση είναι μέθοδος διαλογισμού σε κάποιο ανάλογο ψυχικό κέντρο και τις ιδιότητες που αυτό αντιπροσωπεύει. Με τον τρόπο αυτόν, εντελώς συνειδητά κι εθελούσια, η Γιόγκα γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από απλώς μια αγχολυτική ενασχόληση: μέθοδος ένωσης του ψυχο-οργανισμού με το Όλον.

©2018   HOMO LUMINOUS